Bestuur

Het bestuur:
De heer Ronald Vork (gezamenlijke bevoegdheid)
Mevrouw Yvonne van den Hurk (gezamenlijke bevoegdheid)
Mevrouw Gerda Boerboom (gezamenlijke bevoegdheid)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben echter wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

 Sarphatikade 11 1017WV Amsterdam The Netherlands •  T +31 (0)20 530 71 90 • E info@stichtingdeinitiatieven.nl • RSIN 808102230